Effector Listwa Bazowa Zwykła do Listwy Big Effect A100

Plik OpenSCAD do druku 3D wyeksportowany do STL

OpenSCAD:


        module korytko() {
        rotate([0,-90,0])

        linear_extrude(height = 200)

        polygon( points=[
        [0,0],
        [0,12],
        [6.5,12],
        [7,11.5],
        [6,10.5],
        [5.5,10.5],
        [5.85,11],
        [5.5,11.25],
        [5,11],
        [1,11],
        [1,1],
        [5,1],
        [5.5,0.75],
        [5.85,1],
        [5.5,1.5],
        [6,1.5],
        [7,0.5],
        [6.5,0],
        [7,0]

        ] );
        }

        korytko();
        translate([0,20,0])
        korytko();
        translate([0,40,0])
        korytko();
        translate([0,60,0])
        korytko();
        translate([0,80,0])
        korytko();
        translate([0,100,0])
        korytko();

        translate([-10,0,0])
        cube([0.5,100,0.5]);
        translate([-190,0,0])
        cube([0.5,100,0.5]);
                  

Model wydrukowany na podstawie powyższego kodu to 6 listew o długości 20cm